Què és la marxa nòrdica

Definició

El Nordic Walking o Marxa Nòrdica és una activitat física que incorpora l’ús actiu d’uns bastons específics a la forma natural de caminar per així impulsar el cos cap endavant. Integra l’activitat de la part inferior i superior del cos però que respecta en tot moment les característiques biomecàniques de la marxa humana i una correcta alineació articular.

La marxa nòrdica és una activitat física segura i eficaç que treballa el cos de forma simètrica i equilibrada amb l’objectiu de millorar el benestar físic i emocional dels que el practiquen.

La tècnica diagonal

Es basa en la forma natural de caminar sense alterar la biomecànica correcta i respectant una correcta alineació articular

És la tècnica més estesa al món i sobre la qual s’han realitzat la major part dels estudis científics sent inicialment descrita per la INWA i difosa per la Xarxa d’Instructors/es INWA seguint la Metodologia de les 10 Passes.

La tècnica diagonal evita gestos potencialment lesius garantint una correcta alineació articular i evitant el risc de lesió. No obstant això, no totes les tècniques de marxa nòrdica respecten la correcta alineació articular perquè de vegades inclouen gestos que alteren el patró de biomecànica de la marxa.

Aquests gestos augmentaran el risc de produir desequilibris musculars, esquelètics i lesions. Un exemple clar és el moviment repetit del canell en hiperextensió que és constitutiu d’un risc de patir tendinitis i/o síndrome del túnel carpià.

A l’hora de practicar marxa nòrdica la tècnica emprada determinarà la quantitat i qualitat dels beneficis atribuïts a aquesta activitat. Per això és determinant que un bon professional de l’exercici sàpiga identificar aquests gestos lesius per poder ensenyar una tècnica segura i eficaç.

L’objectiu principal per a la consecució de beneficis associats a la pràctica del Nordic Walking és el de la seguretat dels seus practicants. Maximitzar beneficis minimitzant el risc de lesió