Marxa nòrdica a la capital de l’Alt Camp

El Patronat Municipal d’Esports de Valls va iniciar aquesta activitat el mes de novembre i ja han estat prop d’una vuitantena de persones les que han participat en les sessions d’iniciació i perfeccionament que s’han dut a terme. Aquesta gran acceptació ha fet que el PME prepari un programa estable de sortides i activitats fins el mes de juny, en col·laboració amb el tècnic Sergi Garcia, Instructor de la INWA (International Nordic Walking Federation) i tècnic en conducció de grups pel medi natural.

Pel teu benefici, aprèn amb instructors degudament qualificats

Pels beneficis de la tècnica correcta de la marxa nòrdica,
APRÈN amb instructors degudament qualificats
L’atomitzada i creixent oferta de Nordic Walking exigirá als seus usuaris, cada cop més, un petit esforç per avaluar si allò que tenen a les mans, o els hi és més proper, s’adeqüa a les seves necessitats, i treure’n un bon rendiment de la seva elecció.
Que cal evitar i que cal tenir en compte a l’hora de triar una activitat de Nordic Walking:
– No tots els pals que es venen al mercat, són de Nordic Walking, i existeix encara un desconeixement molt gran per part de comerços i establiments.
– No tothom que camina amb pals, està fent marxa nòrdica, encara que s’hagi apuntat a una caminada que porti aquest nom, o faci servir pals de Nordic Walking.
– No totes les tècniques de Nordic Walking tenen els mateixos beneneficis ni els mateixos riscos de lesió. A l’hora d’escollir, cercar aquelles que respectin el patró biomecànicament correcte de la marxa. El Nordic Walking es basa en una postura correcta, la tècnica natural de caminar, a la qual afegirem l’ús, amb el moviment correctedels pals de marxa nòrdica, amb un moviment suau, fluid, simètric i harmònic. No haurem d’executar possicions estranyes, ni haurem de provocar hiperextensions en cap de les extremitats.
– No totes les persones que promouen o que ensenyen Nordic Walking, tenen la mateixa formacióexperiència, o trajectòria professional, així doncs, recomanem:
* Aprendre amb professionals que disposin de titulacions oficials reconegudes, en el camp de l’activitat física, l’esport, o la salut, i deixar-se guiar en sortides i activitats de marxa nòrdica -previ aprenentage en un curs- per guies de Nordic Walking o iniciadors a tècnic esportiu en la modalitat de marxa nòrdica degudament reconeguts.
* Que la formació específica per a ensenyar Nordic Walking, estigui avalada sota el marc d’una organització internacional contrastada, seguint les seves pautes, directrius i metodologies d’ensenyança. 
– Consultar al nostre metge de capçalera o centre mèdic, sobre la nostra aptitud per fer activitat física.
– Poder consultar les condicions sota les quals es desenvolupa l’activitat: a banda de la formació del tècnic/a, assegurances de que disposa (Responsabilitat Civil i Cobertura d’Accidents), característiques de l’activitat, nivell i tipus de programa-sessió, pagament, rebut, factura…
No oblidem que, tot i no existir una formació oficial reconeguda, aquells que s’hi volen dedicar professionalment han de complir (en el cas de Catalunya) la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. I els acompanyants de les sortides, poden disposar de la formació d’Iniciació a Tècnic Esportiu en la modalitat de marxa nòrdica.
Per últim, recordar que el fet que una activitat sigui gratuïta, no eximeix de responsabilitat als seus organitzadors, ni  que aquesta estigui exenta de seriositatrigor.

Article “Marxa nòrdica” Revista Docusport


“Marxa nòrdica”. Marc Moreno Tarragó, Instructor de Nordic Walking INWA, i Jordi Pau Caballero Oller, Nordic Walking national coach INWA. Docusport – La Revista. Hivern 2012 – Primavera/Estiu 2012. Col.legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya. Barcelona 2012.Remodelació i presentació d’espais web-blog

Aquest dilluns es presenta la nova remodelació de lesaii web-blog d’ INWA-Spain Federació Internacional de Nordic Walking, així com els web-blog territorials de Nordic Walking Catalunya INWA-Spain, i de Nordic Walking Euskadi INWA-Spain, fruit de la maduresa i creixement que va tenint la nostra escola de formació d’ instructors. 


Gràcies a totes les persones que promoveu el desenvolupament i la implantació de la tècnica diagonal mitjançant la Metodologia de les 10 Passes de la INWA. Esperem, en el decurs de l’any, poder fer presentacions d’altres demarcacions territorials.

Convocatòria curs CIATE en la modalitat de marxa nòrdica

El Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu en la modalitat de marxa nòrdica, tindrà lloc a la localitat de Calafell, del 13 d’abril al 12 de maig de 2013. El programa té com a objectiu facilitar la informació bàsica per a la realització d’activitats esportives de marxa nòrdica en l’àmbit extraescolar i del voluntariat. El contingut general és de 50 hores repartides en 15 hores de matèries generals, i 35 hores teòric pràctiques específiques de marxa nòrdica.

Organitzat per Nordic Walking Catalunya – INWA Spain, compta amb la col.laboració de la Regidoria de Promoció Esportiva de l’ Ajuntament de CalafellEl Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu serà reconegut mitjançant un certificat d’assistència signat per l’Escola Catalana de l’Esport, del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, i és reconegut com a Nivell I dins el programa de formació d’INWA-Spain