Formació

La Federació Internacional de Marxa Nòrdica (International Nordic Walking Federation) estableix diferents nivell formatius.

INSTRUCTOR/A INWA

Titulat en activitat física, esport i/o salut responsable d’ensenyar una tècnica correcta de marxa nòrdica a través del mètode de les 10 passes INWA.

FORMADOR NACIONAL INWA

Instructor INWA. Professional de l’activitat, l’esport i/o la salut, formador de formadors en la tècnica correcta de marxa nòrdica a través del mètode de les 10 passes INWA

FORMADOR INTERNACIONAL INWA

Formador Nacional INWA. Professional de l’activitat, l’esport i/o la salut, formador de formadors nacionals INWA.

L’AENWC organitzem cursos d’Instructor INWA seguint les directrius del Comitè d’Educació INWA per a promoure i preservar la divulgació d’una tècnica segura, eficaç i eficient a través d’un ensenyament-aprenentatge de qualitat.


Aquestes certificacions acrediten uns coneixements i competències sobre marxa nòrdica reconeguts per la INWA.

L’exercici de les professions relacionades amb l’activitat física, l’esport i la salut venen determinades de les lleis corresponents i el compliment dels requisits per a exercir-les.