ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS/ES DE L’AENWC (INWA)

Reunida la junta directiva el 3 de novembre de 2021, convoca l’Assemblea General Extraordinària de socis i sòcies de l’AENWC (INWA)

Dia i hora: diumenge 12 de desembre de 2021 a les 17:30
Format: virtual
Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Lectura i aprovació de l’informe de gestió de la junta directiva.
  3. Proposta i debat de modificació dels estatuts per a l’adequació de l’assistència i vot telemàtic.
  4. Proposta i aprovació de la quota de socio/a 2022.
  5. Temes no inclosos en aquest ordre del dia a proposta de las persones sòcies.

Autor: AENWC (INWA)

Salut, Activitat Física, Esport... Marxa Nòrdica